Aanpak essentaksterfte in het Onderdendamsterbos

UITNODIGING
Informatieavond

Aanpak essentaksterfte in het Onderdendamsterbos

Datum Woensdagavond 9 januari 2019

Tijd 19.30 uur

Plaats Dorpshuis Zijlvesterhoek, Achterweg 1 in Onderdendam

Vanaf 7 januari 2019 start Staatsbosbeheer met boswerkzaamheden in het bos nabij Usquert. Wanneer de werkzaamheden klaar zijn in Usquert, wordt gestart in het bos van Onderdendam als gevolg van de essentaksterfte.
Veel essen in het Onderdendamsterbos zijn aangetast door deze schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen. Het effect van de ziekte wordt ook in dit bos nog versterkt door het optreden van honingzwam. Vanuit veiligheidsoverwegingen verwijderen we de zieke essen in de bosvakken.

Wat merkt u van de werkzaamheden?
Het zagen van de zieke essen vindt plaats met een houtoogstmachine, een ‘harvester’, en neemt enkele weken in beslag. Deze geavanceerde machine kan nauwkeurig en precies werken. De machine velt en onttakt de bomen en kort de stammen in op vooraf bepaalde lengtes. De stammen worden opgestapeld langs de weg in afwachting van het transport naar de afnemers. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer waardoor de te beschermen flora en fauna gespaard blijven.

Op plaatsen waar veel essen staan zal het beeld van het bos ingrijpend veranderen. In een samenwerking met Landschapsbeheer Groningen wordt met een POP 3-subsidie de herinrichting van het bos gerealiseerd.

De paden in het werkgebied blijven toegankelijk, maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat ze gebruikt worden door het werkverkeer. De paden worden zo snel mogelijk na afloop van de werkzaamheden hersteld zodra de weersomstandigheden het toelaten.

In de rood gearceerde vakken staan aangetaste essen die worden verwijderd. De gele lijn op de afbeelding geeft de geplande locatie van de houtstapels aan.

Graag informeren we u verder op woensdag 9 januari 2019 tijdens de voorlichtingsavond in het dorpshuis Zijlvesterhoek in Onderdendam.

Vragen?
U kunt een mail sturen naar Sbblauwersmeer@staatsbosbeheer.nl.
Kijk voor meer informatie over essentaksterfte en duurzaam bosbeheer en houtoogst op https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/bos-en-hout/essentaksterfte