Begraafbeleid gemeente Het Hogeland

Nu de gemeente Het Hogeland een feit is, bestaat er op veel terreinen behoefte aan nieuw beleid; ook op het thema ‘begraven’. Het college en de gemeenteraad hebben aan dit onderwerp een hoge prioriteit gegeven.

Ook vinden het college en de raad het van belang dat inwoners en organisaties en verenigingen gekend worden in dat nieuwe beleid. Vandaar dat wij ook u, als schakel tussen inwoners en gemeente, benaderen en uw medewerking vragen.

Wij verzoeken u vriendelijk de bijgaande tekst op uw website te plaatsen en de reacties te verzamelen. Aan de hand van die reacties zou u, als bestuur, mogelijk ook een mening kunnen vormen over het toekomstige begraafbeleid van de gemeente. Wij stellen het zeer op prijs om uw mening daarover te ontvangen, evenals de individuele meningen van uw ‘achterban’.

De Vragenlijst:

Denk mee over het nieuwe begraafbeleid van Het Hogeland

Het samengaan van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond in de gemeente Het Hogeland heeft ook tot gevolg dat er veel regelgeving op orde moet worden gebracht. Zo hadden de vier afzonderlijke gemeenten eigen beleid op het gebied van begraven
De gemeente werkt nu aan een nieuw begraafbeleid dat gaat gelden voor het alle algemene begraafplaatsen in Het Hogeland. Om dat beleid vorm te geven, doet de gemeente een beroep op de Hogelandsters. Wat vind u van belang?

• Op welke dagen en tijdstippen moeten begrafenissen volgens u kunnen plaatsvinden?
• Niet alle begraafplaatsen in de gemeente hebben voorzieningen voor urnen. Vindt u het belangrijk dat die voorzieningen worden uitgebreid?
• De kosten van begraafrecht zijn verbonden aan de duur van dat recht. Hoe langer die duurt, des te hoger de kosten. Voor wat betreft die duur: welke termijnen moet de gemeente hanteren? Om een voorbeeld te noemen: 10, 30 en 50 jaar. Wat vindt u?
• Moet de gemeente na afloop van het grafrecht overgaan tot ruiming van die graven en het verwijderen van het monument?
• Wat vindt u van het huidige niveau van onderhoud van de begraafplaatsen? Wat zou er volgens u moeten worden verbeterd?
• Zijn er ontwikkelingen waar de gemeente op in zou moeten spelen?