Bijeenkomst verenigingen van Onderdendam

Vrijdag 1 februari was er grote belangstelling voor de bijeenkomst met alle vertegenwoordigers van verenigingen, stichtingen, commissies, werkgroepen, initiatiefnemers, vrijwilligers van Onderdendam en belangstellenden. Deze avond was een verkenning om te bespreken hoe we (de verenigingen, stichtingen etc.) elkaar kunnen versterken; bijvoorbeeld hoe gaan we namens ons dorp spreken richting gemeente Het Hogeland en subsidieverstrekkers. Hoe kunnen we elkaar daar in helpen/vinden?
De avond werd begeleid door Maud Diemer (via Groninger Dorpen).
Voor onze Dorpsondersteuner Erika Eilander was deze avond een mooie kennismaking met het verenigingsleven van Onderdendam.

In een goede sfeer is hard gewerkt, enthousiast meegedacht, een eerste inventarisatie opgehaald, goede discussies gevoerd en is afgesproken om 22 februari een vervolg bijeenkomst te organiseren.
De (vertegenwoordigers van de) verenigingen worden hierover volgende week via email nog nader geïnformeerd.

Mocht je 1 februari hebben gemist en/of wil je 22 februari er graag bij zijn, meld je aan bij Conny Rietema (email of WhatsApp: 06 21 65 30 64).

Voor meer foto’s van deze avond┬áklik hier