Bijeenkomst verenigingen van Onderdendam

Dag vereniging, werkgroep, initiatief, stichting of andere groep Onderdendammers,

In ons dorp zijn vele stichtingen, activiteiten, werkgroepen ect. Eigenlijk zijn het er zo veel dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet!
Al eerder is jullie gevraagd informatie aan te leveren voor een evementen kalender. Deze kalender willen we maken om alle dorpelingen een overzicht te bieden over wat er zoal te doen is in Onderdendam.
Naast deze kalender hebben we ook een gezamenlijke start van het nieuwe verenigingenseizoen bedacht. Na de zomer begint het verenigingsleven weer. Dat leek ons een mooi moment waarop alle verenigingen, clubs, werkgroepen en anderen zich kunnen voorstellen aan het dorp. We willen hier voor een markt organiseren op vrijdag 13 september aanstaande. Alle dorpelingen worden uitgenodigd om eens met eigen ogen te zien wat er allemaal gebeurt. Mensen die er over denken een hobby op te gaan pakken, lid te worden van een vereniging, vrijwilligerswerk willen doen of gewoon nieuwsgierig zijn…iedereen kan op 13 september naar de markt komen en kijken wat hem of haar aanspreekt.

Hoe ziet het eruit?
We willen elke deelnemer, dus jullie ook, een tafel aanbieden op de markt. Hier kunnen jullie je eigen foldermateriaal of andere attributen op uitstallen. We willen daarnaast op elke tafel een informatieblad (a4je) met informatie neerleggen die de mensen mee naar huis kunnen nemen.
Op dit blad staat de volgende info:
De naam van de vereniging, werkgroep.
Wat doe je ?
Wanneer bied je je activiteit aan?
Wat zijn de kosten als je mee wilt doen?
Heb je vrijwilligers nodig?
Contactgegevens.
De tafels staan opgesteld in de gymzaal. Iedereen kan erbij langslopen en in gesprek gaan met elkaar. Na afloop is er een drankje voor iedereen. Zo beginnen we gezamenlijk het nieuwe verenigingsseizoen.

Wat vragen we nu van jullie?
a. Wil je je vóór 1 september opgeven voor de markt als je komt op 13 september van 20.00-22.00 uur
b. Wil je de bovenstaande vragen invullen en terugmailen (aan ons 3-en)? (Mocht je het format voor de kalender al hebben ingevuld, dan hoeft dat niet.)
c. Wil je aangeven of je nog iets anders nodig hebt om je te presenteren?
Als jullie nog aanvullende ideeën hebben, zijn die van harte welkom. Alvast bedankt en in elk geval tot ziens op 13 september!

Hartelijke groet, Afiena, Conny, Anka

 

 

Verslag van 29 maart 2019

Op de eerste bijeenkomst van 1 februari is de verkenning geweest naar wat we als verenigingen in Onderdendam voor elkaar kunnen betekenen. Op de tweede bijeenkomst van 22 februari is er door middel van ’speed daten’ informatie uitgewisseld en opgehaald tussen verenigingen. Het verslag van deze bijeenkomsten stond in het Nijsjoagertje van maart.

Op de derde bijeenkomst van 29 maart zijn een aantal punten, verkregen uit de rode draad van de vorige bijeenkomst, praktisch uitgewerkt naar wie gaat wat doen:

1. komen tot een jaarkalender voor het dorp. Doel: overzicht en spreiding data. Update 2x per jaar (in juni voor periode september tot en met maart en in december voor de periode april tot en met augustus). Zowel digitaal voor op de website als inlegvel bij het Nijsjoagertje.
Daarnaast kan deze input gebruikt worden voor een informatieboekje (a la gemeentegids), voor (nieuwe) bewoners. Bijvoorbeeld éénmalig verstrekken aan iedere bewoner en daarna digitaal bijhouden.

Inmiddels is er al een oproep gedaan aan alle verenigingen om informatie aan te leveren voor de eerste weergave van de jaarkalender.

2. Zichtbaarheid / bekendheid van verenigingen vergroten.
Het ’speed daten’ tussen verenigingen is als erg positief ervaren. De wens is om dit niet alleen met verenigingen te doen maar ook voor alle dorpsgenoten, zodat verenigingen kunnen laten zien wie ze zijn en wat ze doen.
Hierover is afgesproken om in het najaar een verenigingen-informatie-markt te organiseren (Anka, Afiena en Conny).

Daarnaast heeft spreker Anton Bardie een aantal verschillende voorbeelden gegeven van samenwerkingsvormen in vergelijkbare dorpen zoals Spijk, Den Horn, Schoonloo en Den Andel. Vervolgens is hierover doorgepraat hoe we dit kunnen vertalen naar Onderdendam. Daarbij zijn een aantal uitgangspunten benoemd:
– iedereen werkt vanuit eigen kunnen, ten dienste van het dorp. Dit is een mindset!
– onderling moet er veel vertrouwen zijn;
– uitdragen van: zo willen we met elkaar werken en zo organiseren we ons;
– goed nadenken over doelstellingen;
– belangen delen;
– spelregels maken: hoe neem je besluiten;
– wat zijn dorpse belangen, waar mag verschil zitten in meningen en is niet een algemeen dorpsbelang;
– communiceer over het proces;
– hoe zorg je dat er coninuïteit blijft in organisatievorm.
Afgesproken is om dit in een werkgroep (Anka, Bob en Dethmer) uit te werken door meer informatie op te halen van voorbeeld dorpen en dit uit te werken / voor te bereiden voor een nog te plannen volgende bijeenkomst later dit jaar.

Marian en Conny hebben het proces van deze avond weer begeleid.
Mocht je meer willen weten, heb je vragen neem dan contact op met een van ons.

Marian, Bert, Dethmer en Conny

Verslag van 22 februari 2019:

Op 22 februari hebben we een vervolg gehad en hebben we door middel van ’speed daten’ informatie uitgewisseld en opgehaald:
waar loopt jouw vereniging bestuurlijk en/of uitvoerend tegen aan en wat kan jouw vereniging voor de andere vereniging betekenen?

De rode draad die we uit die avond halen, is:
– er is een grote mate van betrokkenheid in het dorp, bij de verenigingen en op deze avond;
– de behoefte om samen te werken, te verbinden, de krachten te bundelen;
– de (on)zichtbaarheid van de verenigingen;
– de (continue) behoefte aan (nieuwe) vrijwilligers;
– betrekken van het dorp; aansluiting van het dorp op de activiteiten;
– behoefte aan een jaarkalender.

Op vrijdag 29 maart gaan we hiermee verder:
– we gaan de rode draad praktisch uitwerken;
– we krijgen inspirerende voorbeelden van andere dorpen waar we ons voordeel mee kunnen doen;
– we gaan in gesprek hoe we dit kunnen vertalen naar Onderdendam en welke afspraken we daarover kunnen maken.
Marian en ik gaan de avond qua proces weer begeleiden.

Komt allen vrijdag 29 maart!
Aanvang: 20:00 uur; eindtijd: uiterlijk 22:00 uur. Locatie Dorpshuis.

Graag weer opgave, wie namens welke vereniging komt, via mail aan connyrietema@gmail.com

Heb je vragen laat het ons weten!

Hartelijke groet,
ook namens Bert, Dethmer en Marian,
Conny Rietema

Verslag van vrijdag 1 februari 2019:

Vrijdag 1 februari was er grote belangstelling voor de bijeenkomst met alle vertegenwoordigers van verenigingen, stichtingen, commissies, werkgroepen, initiatiefnemers, vrijwilligers van Onderdendam en belangstellenden. Deze avond was een verkenning om te bespreken hoe we (de verenigingen, stichtingen etc.) elkaar kunnen versterken; bijvoorbeeld hoe gaan we namens ons dorp spreken richting gemeente Het Hogeland en subsidieverstrekkers. Hoe kunnen we elkaar daar in helpen/vinden?
De avond werd begeleid door Maud Diemer (via Groninger Dorpen).
Voor onze Dorpsondersteuner Erika Eilander was deze avond een mooie kennismaking met het verenigingsleven van Onderdendam.

In een goede sfeer is hard gewerkt, enthousiast meegedacht, een eerste inventarisatie opgehaald, goede discussies gevoerd en is afgesproken om 22 februari een vervolg bijeenkomst te organiseren.
De (vertegenwoordigers van de) verenigingen worden hierover volgende week via email nog nader geïnformeerd.

Mocht je 1 februari hebben gemist en/of wil je 22 februari er graag bij zijn, meld je aan bij Conny Rietema (email of WhatsApp: 06 21 65 30 64).

Voor meer foto’s van deze avond klik hier

In de bijeenkomst van vrijdag 22 februari hebben de aanwezige 12 verenigingen door middel van ‘speeddaten’ elkaar bevraagd op:
– waar loopt jouw vereniging bestuurlijk en uitvoerend tegenaan?
– Wat heb je nodig om dit op te lossen en hoe zou de andere vereniging je daarbij kunnen helpen.

In een hoog tempo is er met veel enthousiasme en inzet hard gewerkt om deze vragen met elkaar te beantwoorden. Een aantal rode draden die daar uit te halen zijn:
– er is een grote mate van betrokkenheid in het dorp, bij de verenigingen en op deze avond;
– de behoefte om samen te werken, te verbinden, de krachten te bundelen;
– de (on)zichtbaarheid van de verenigingen;
– de (continue) behoefte aan (nieuwe) vrijwilligers;
– het betrekken van het dorp; aansluiting van het dorp op de activiteiten;
– behoefte aan een jaarkalender.

Elke vereniging heeft tot slot zijn top 3 aan bevindingen (wat speelt het meest, waar kan jij het meeste bij helpen of waar kan de andere vereniging jou het meest bij helpen) opgeschreven en ingeleverd.
Met deze input wordt de volgende vergadering voorbereid om de gezamenlijke thema’s te benoemen en concreet mee aan de slag te gaan.

Marian van Voorn (werkgroepen begeleider GO!) en Conny Rietema hebben het proces van deze avond begeleid.
Er was veel waardering voor de aanwezigheid van Roelf Nienhuis, als vertegenwoordiger van de Stichting Recreatiehaven en Watersportvereniging.
Het grootste compliment was voor de verenigingen zelf: dank zij hun aanwezigheid en inzet was het een geslaagde avond!

Volgende bijeenkomst is op vrijdag 29 maart!
In verband met de organisatie graag aanmelden bij Conny Rietema (email of WhatsApp: 06 21 65 30 64).

Ook verenigingen die nog niet of gedeeltelijk er bij hebben kunnen zijn worden expliciet uitgenodigd om wel aan te sluiten! Andere meedenkers zijn ook altijd welkom! Heb je vragen en/of wil je meer informatie neem contact met een van ons op.

Marian, Bert, Dethmer en Conny.