Bijeenkomst verenigingen van Onderdendam

Op 1 februari hebben we de verkenning gehad naar wat we als verenigingen in Onderdendam voor elkaar kunnen betekenen.
Op 22 februari hebben we een vervolg gehad en hebben we door middel van ’speed daten’ informatie uitgewisseld en opgehaald:
waar loopt jouw vereniging bestuurlijk en/of uitvoerend tegen aan en wat kan jouw vereniging voor de andere vereniging betekenen?

De rode draad die we uit die avond halen, is:
– er is een grote mate van betrokkenheid in het dorp, bij de verenigingen en op deze avond;
– de behoefte om samen te werken, te verbinden, de krachten te bundelen;
– de (on)zichtbaarheid van de verenigingen;
– de (continue) behoefte aan (nieuwe) vrijwilligers;
– betrekken van het dorp; aansluiting van het dorp op de activiteiten;
– behoefte aan een jaarkalender.

Op vrijdag 29 maart gaan we hiermee verder:
– we gaan de rode draad praktisch uitwerken;
– we krijgen inspirerende voorbeelden van andere dorpen waar we ons voordeel mee kunnen doen;
– we gaan in gesprek hoe we dit kunnen vertalen naar Onderdendam en welke afspraken we daarover kunnen maken.
Marian en ik gaan de avond qua proces weer begeleiden.

Komt allen vrijdag 29 maart!
Aanvang: 20:00 uur; eindtijd: uiterlijk 22:00 uur. Locatie Dorpshuis.

Graag weer opgave, wie namens welke vereniging komt, via mail aan connyrietema@gmail.com

Heb je vragen laat het ons weten!

Hartelijke groet,
ook namens Bert, Dethmer en Marian,
Conny Rietema

Vrijdag 1 februari was er grote belangstelling voor de bijeenkomst met alle vertegenwoordigers van verenigingen, stichtingen, commissies, werkgroepen, initiatiefnemers, vrijwilligers van Onderdendam en belangstellenden. Deze avond was een verkenning om te bespreken hoe we (de verenigingen, stichtingen etc.) elkaar kunnen versterken; bijvoorbeeld hoe gaan we namens ons dorp spreken richting gemeente Het Hogeland en subsidieverstrekkers. Hoe kunnen we elkaar daar in helpen/vinden?
De avond werd begeleid door Maud Diemer (via Groninger Dorpen).
Voor onze Dorpsondersteuner Erika Eilander was deze avond een mooie kennismaking met het verenigingsleven van Onderdendam.

In een goede sfeer is hard gewerkt, enthousiast meegedacht, een eerste inventarisatie opgehaald, goede discussies gevoerd en is afgesproken om 22 februari een vervolg bijeenkomst te organiseren.
De (vertegenwoordigers van de) verenigingen worden hierover volgende week via email nog nader geïnformeerd.

Mocht je 1 februari hebben gemist en/of wil je 22 februari er graag bij zijn, meld je aan bij Conny Rietema (email of WhatsApp: 06 21 65 30 64).

Voor meer foto’s van deze avond klik hier

In de bijeenkomst van vrijdag 22 februari hebben de aanwezige 12 verenigingen door middel van ‘speeddaten’ elkaar bevraagd op:
– waar loopt jouw vereniging bestuurlijk en uitvoerend tegenaan?
– Wat heb je nodig om dit op te lossen en hoe zou de andere vereniging je daarbij kunnen helpen.

In een hoog tempo is er met veel enthousiasme en inzet hard gewerkt om deze vragen met elkaar te beantwoorden. Een aantal rode draden die daar uit te halen zijn:
– er is een grote mate van betrokkenheid in het dorp, bij de verenigingen en op deze avond;
– de behoefte om samen te werken, te verbinden, de krachten te bundelen;
– de (on)zichtbaarheid van de verenigingen;
– de (continue) behoefte aan (nieuwe) vrijwilligers;
– het betrekken van het dorp; aansluiting van het dorp op de activiteiten;
– behoefte aan een jaarkalender.

Elke vereniging heeft tot slot zijn top 3 aan bevindingen (wat speelt het meest, waar kan jij het meeste bij helpen of waar kan de andere vereniging jou het meest bij helpen) opgeschreven en ingeleverd.
Met deze input wordt de volgende vergadering voorbereid om de gezamenlijke thema’s te benoemen en concreet mee aan de slag te gaan.

Marian van Voorn (werkgroepen begeleider GO!) en Conny Rietema hebben het proces van deze avond begeleid.
Er was veel waardering voor de aanwezigheid van Roelf Nienhuis, als vertegenwoordiger van de Stichting Recreatiehaven en Watersportvereniging.
Het grootste compliment was voor de verenigingen zelf: dank zij hun aanwezigheid en inzet was het een geslaagde avond!

Volgende bijeenkomst is op vrijdag 29 maart!
In verband met de organisatie graag aanmelden bij Conny Rietema (email of WhatsApp: 06 21 65 30 64).

Ook verenigingen die nog niet of gedeeltelijk er bij hebben kunnen zijn worden expliciet uitgenodigd om wel aan te sluiten! Andere meedenkers zijn ook altijd welkom! Heb je vragen en/of wil je meer informatie neem contact met een van ons op.

Marian, Bert, Dethmer en Conny.