Dorpsdemocratie Onderdendam

In verband met de stijgende coronacijfers vinden we het niet verantwoord en niet democratisch om het zaterdag door te laten gaan. We hebben dus helaas besloten de Koek & Zopie Caravan zaterdag a.s. NIET door te laten gaan. We komen zeker bij jullie terug met een coronaproof vervolg. En voor dit onderwerp is het noodzakelijk om een echt gesprek met elkaar te voeren, dit doen we wanneer het weer mogelijk is elkaar te ontmoeten.

 

Nieuwe vlog dorpsdemocratie: draagvlak en burgerschap

Dorpsdemocratie in Onderdendam. Hoe kan dat eruit zien? Daarmee gaan we nu aan de slag, samen met jou!

Hier kan je onze introductie bekijken.

Dorpsdemocratie bestaat uit diverse elementen.

Bij ieder element hebben we een kort filmpje gemaakt om deze toe te lichten. In deze vlog gaan we in op de elementen draagvlak en burgerschap. We gingen hierover in gesprek met de kersverse voorzitter van het dorpshuis Koos Cramer.

We horen graag wat jullie hiervan denken! Hoe zie jij dit in Onderdendam?

Ga direct naar onze vragen via deze link: http://nl.surveymonkey.com/r/LZ5V22W

Gaf jij jouw mening al over inclusie en het gesprek? Dat kan via deze link: nl.surveymonkey.com/r/9XSHYKV

Dorpsdemocratie Onderdendam

Voor de zomer gingen jullie enthousiast aan de slag met de posters en vragenlijst over het thema dorpsdemocratie. Er zijn 68 vragenlijsten en 29 posters binnen gekomen. De komende weken willen wij jullie in een serie vlogs meenemen in de uitkomsten van onze verkenning en de uitgangspunten die we daaruit halen voor het model voor dorpsdemocratie. Ook delen we vanaf vrijdag 4 september de uitgebreide uitkomsten via de website Onderdendam.com.

Maar voor nu alvast een aantal highlights:

65 % van de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld is actief in het dorp. Gemiddeld zijn mensen actief binnen ruim 2 verenigingen of werkgroepen. Van de mensen die niet actief zijn, zou het overgrote merendeel zich wel ergens voor willen inzetten.

Veel mensen voelen zich vertegenwoordigd door een werkgroep of vereniging in het dorp. Wel is het erg versnipperd door wie men zich vertegenwoordigd voelt. Er zijn 19 verschillende ‘vertegenwoordigers’ genoemd, uiteenlopend van verkeerscommissie tot de dorpsondersteuner tot het dorpshuis.

85 % van de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld, vindt het belangrijk dat er een partij, raad of vereniging is die het dorp vertegenwoordigt, zowel binnen als buiten het dorp. De belangrijkste redenen die ze daarvoor geven zijn:

 • Het is belangrijk dat er een brede en democratische vertegenwoordiging van het dorp is
 • We moeten zorgen dat we naar buiten één stem vormen
 • Doordat de gemeente groter is geworden, moet je jezelf goed kunnen vertegenwoordigen als dorp, ook naar andere partijen als provincie en fondsen
 • Samen sta je sterker
 • Het is beter om een langdurige vertegenwoordiging te hebben in plaats van alleen projectmatig
 • Er zijn ook mensen die zich zorgen maken over de vertegenwoordiging van de diversiteit binnen het dorp en of je dat wel binnen één partij moet organiseren

 

Er is ook een aantal uitgangspunten benoemd voor dorpsdemocratie in Onderdendam. De punten die het meest genoemd werden zijn:

 • Maak het meer toegankelijk voor nieuwe mensen
 • Zorg dat je het hele dorp er goed bij betrekt via verschillende vormen
 • Zorg voor overzicht en transparantie
 • Zorg voor een brede vertegenwoordiging van het dorp

Hoe nu verder?

 1. We delen met Onderdendam de uitkomsten van onze dorpsverkenning
 2. We gaan in gesprek met een aantal verenigingen en werkgroepen
 3. We werken de uitgangspunten voor het model voor dorpsdemocratie uit en delen die met het dorp
 4. Op basis van de reacties werken we een eerste voorstel uit voor een model voor dorpsdemocratie
 5. We delen het eerste voorstel met het dorp
 6. Op basis van de reacties werken we het model uit en presenteren dit in november aan het dorp

Een aantal mensen heeft in de verkenning aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn om mee te denken. Deze mensen betrekken we graag in het vervolg. Ook blijven we dorpsbreed delen waar we mee bezig zijn.

Mayke en Maartje

hallo@maykezandstra.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpsdemocratie Onderdendam

Het project dorpsdemocratie heeft als doel een Onderdendams model te ontwikkelen voor het nemen van besluiten samen met het dorp en de gezamenlijke stem van het dorp naar buiten toe. Bijvoorbeeld richting de gemeente, fondsen of andere partijen. Om dit model te ontwikkelen willen we graag weten hoe jullie Onderdendammers denken over het dorp, over het samen nemen van besluiten en hoe je dat met elkaar organiseert.
Daar hebben we een poster en een vragenlijst voor gemaakt die begin juni huis-aan-huis worden verspreid.

Digitale vragenlijst

De digitale vragenlijst vind je HIER. Om de vragenlijst en poster te kunnen koppelen, vragen we je in de vragenlijst jouw unieke posternummer in te vullen.
De poster is gemaakt voor alle inwoners van Onderden¬dam, van alle leeftijden. Je kan op deze poster, schrijven, tekenen, plakken, schilderen. Kies de methode die het beste bij je past.
Je kan zelf kiezen of je anoniem mee wilt doen of met naam en toenaam. De informatie (uit de vragenlijst en van de posters) wordt altijd anoniem verwerkt. Elk gezinslid mag een poster en vragenlijst invullen. Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij Anka Hoven, Dethmer Jonkhoff, Kees Willemen en Bert Helmholt.
Inleveren
De poster en vragenlijst kunnen tot 15 juni worden ingevuld. Je kan de poster en de vragenlijst inleveren bij het dorpshuis. Bij de ingang staat een speciale brievenbus klaar.

Voor alle kinderen
We vinden het erg leuk als jullie aan het hele dorp laten zien wat Jouw Onderdendam is. Je kan daarvoor de poster gebruiken die bij jullie thuis bezorgd wordt. Maak er iets moois van en hang het voor je raam! Je mag jouw droom daarom wat later inleveren, na 15 juni bij de speciale brievenbus bij het dorpshuis. We maken we er in het dorpshuis een mooie expositie van. Alle kinderen die meedoen krijgen als dank een mooie verrassing!

Hoe verder?
De resultaten worden gebruikt als ingrediënten voor het model dat we aan het ontwikkelen zijn. Voor de zomervakantie laten we de eerste uitkomsten in het Nijsjoagertje zien. Na de zomer zullen we de uitkomsten uitgebreid presenteren en bespreken met het dorp.
Alvast bedankt voor het invullen, we stellen je inbreng zeer op prijs!

Vragen?!
Mail met Mayke Zandstra via hallo@maykezandstra.nl