Dorpsvisie 2016-2026

Halverwege 2016 werd de Dorpsvisie 2016-2026 aan de bewoners van ons dorp gepresenteerd. Een dorpsvisie, waaraan een ieder, die dat wilde, zijn/haar bijdrage kon leveren. Velen maakten daar gebruik van. Hieronder treft u deze dorpsvisie integraal aan.
Maar met alleen het presenteren van een dorpsvisie is er slechts sprake van een start. De vraag is nu: hoe staat het met de uitvoering?
Als je als inwoner een beetje je best doet, kun je geheel op de hoogte zijn van de werkzaamheden van de verschillende werkgroepen, die met de uitvoering bezig zijn. Ben je echter een tikje luier van aard en wil je graag de informatie op een presenteerblaadje, dan heb je inmiddels een informatie achterstand. Want…….. er is al heeeeel veeeel gebeurd. Deze website zal onder het menu Dorpsvisie de verschillende werkgroepen, die dan zelf de verantwoordelijkheidhebben, de inwoners van ons dorp op de hoogte te houden van de vorderingen van hun deelgebied. Kortom het woord is aan de werkgroepen: wat is de huidige stand van zaken????

08-07-2016 Adviesgroep ZOO!!brochure-dorpsvisie-onderdendam-060716  (klik hierop om de dorpsvisie nog eens te lezen!