Gevolgen van het Corona virus voor de gemeente het Hogeland (incl ONDERDENDAM)

Gevolgen coronavirus voor evenementen Het Hogeland

In de gemeente Het Hogeland zijn, in verband met het coronavirus, verschillende evenementen en ook eigen activiteiten afgelast. Een overzicht staat hieronder.

14 maart: Foute Party, Op Roakeldaishal, Warffum;
21 maart: Streekmarkt, borg Verhildersum, Leens;
21 maart: Lenteloop wandeltocht in Wehe-den Hoorn (Hoornstertil);
21 maart: Bevrijdingsconcert, ’t Nijkerkje, Radsweg 7, Oosteinde.

De volgende gemeentelijke activiteiten worden tot nader order uitgesteld:

18 maart: Boomfeestdag, SWS ‘De Dobbe’, Roodeschool;
21 maart: gratis compost halen op de gemeentewerf in Bedum;
28 maart: gratis compost halen, Milieustraat, Usquert.

Op de website van de gemeente is het meest actuele overzicht te vinden van de evenementen en activiteiten die zijn afgelast.

Alle berichten hieronder van de gemeente het Hogeland gelden natuurlijk ook voor Onderdendam. Het centrale punt in ons dorp, het Dorpshuis, is tot 6 april dan ook gesloten voor alle activiteiten!!

Update coronavirus

Op deze plek houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 15 maart 2020 om 18.41 uur.
Scholen en andere locaties gesloten
Scholen en kinderdagverblijven zijn vanaf maandag 16 maart 2020 gesloten tot 6 april 2020.
Sommige ouders of verzorgenden kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik maken van de kinderopvangmogelijkheden. Dit geldt voor ouders in beroepen die vragen om continue bezetting. Neem hierover contact op met uw school of kinderopvang.

Alle eet- en drinkgelegenheden in Het Hogeland gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april 2020. Dat geldt ook voor sport- en fitnessclubs.
Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport (website Rijksoverheid)
Maatregelen in Het Hogeland
In verband met het coronavirus heeft de Veiligheidsregio maatregelen genomen die de komende week gevolgen hebben voor Het Hogeland. Wanneer er op advies van het Rijk, GGD of het RIVM veranderingen nodig zijn, leest u dat hier.
Dienstverlening
De komende week blijven de publieksbalies van de gemeente onveranderd open. Ook de openingstijden blijven gelijk. De gemeentelijke dienstverlening gaat dus zo goed mogelijk door.
Bijeenkomsten
Bijeenkomsten in de gemeente voor meer dan 100 personen gaan tot en met 31 maart niet door.
Huisbezoeken
Huisbezoeken worden alleen gedaan wanneer dat echt nodig is. De gemeente neemt hierover telefonisch contact op. Wanneer u ziek bent, of als er huisgenoten ziek zijn, wordt de ondersteuning zo mogelijk telefonisch geregeld. Wilt u zelf het huisbezoek liever op een ander moment, dan kunt u dat aangeven. We maken dan een nieuwe afspraak.
Hulpverleningsdiensten
De hulpverleningsdiensten blijven ongewijzigd actief.
Meer informatie
Landelijk informatienummer 0800 – 1351. Dit nummer is bereikbaar tussen 8.00 uur en 20.00 uur. Vanuit het buitenland belt u +312 0205 13 51
Actuele gezondheidsinformatie via GGD Groningen
Actuele informatie via het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).
Algemene informatie van de Rijksoverheid over Covid-19 vindt u op de website Rijksoverheid.nl.

Contact met de gemeente
Telefoon: 088 – 345 88 88
WhatsApp: 06 – 1145 0530
gemeente@hethogeland.nl