Jaarvergadering Dorpshuis

Net als alle andere jaren heeft het bestuur Dorpshuis weer haar jaarvergadering. Een ieder is daar welkom.
De agenda bestaat uit de vaste onderdelen: mededelingen, notulen jaarvergadering 2018, jaarverslag en jaarrekening 2018 en begroting 2019. Daarnaast wordt stil gestaan bij eventuele nieuwe ontwikkelingen, stand van zaken bestuur en vrijwilligers. Mocht je (vooraf) vragen hebben over deze jaarvergadering dan kun je terecht bij Conny Rietema (secretaris Bestuur Dorpshuis), connyrietema@gmail.com.