Kerstouderenmiddag / Kerstzangdienst

De kerstouderenmiddag vindt plaats in het dorpshuis en begint om 15:00 uur en wordt aan het eind van de middag afgesloten met een gezellige maaltijd. Graag opgave bij mevrouw A Huizingh 050-3049020

Kerstzangdienst Onderdendam
Er zal DV zaterdag 24 december 2022 om 20.30 uur een kerstzangdienst worden
gehouden in de Hervormde Kerk van Onderdendam. De voorganger in deze
dienst is ds Wind uit Damwoude, organist Henk Oosta. Muzikale medewerking
aan deze dienst wordt verleend door het zangduo Toalschatten oet Beem. Zij
zingen kerstliederen in de Groningse taal.
Er zal een collecte gehouden worden voor de onkosten en voor “Het Pand” in
Groningen.
Iedereen van harte welkom!