Lezing Egge Knol over de Groninger Borgen op donderdag 21 november om 20.00 u in het dorpshuis!

Op initiatief van de Historische Vereniging gemeente Bedum zal op donderdag 21 november 2019 een lezing worden gegeven door de heer Dr. Egge Knol over De Groninger borgentijd 1600 – 1795.
In Groningerland ontstonden in de middeleeuwen overal versterkte stenen huizen. Deze steenhuizen groeiden uit tot de Groninger borgen. Tot ware lusthoven met een imponerend huis vol met kunstschatten, schilderijen van voorvaderen, zilveren schalen, ketels, bekers, Indiaas bedrukt katoen – sits- en prachtige meubelen.
In de 18e eeuw verdwenen de borgen doordat een uitgekiende huwelijkspolitiek leidde tot concentratie van bezit. In 1795 verloren de borgheren hun macht in politiek, rechtspraak en waterschapswezen. Na de Franse tijd was het gedaan met de bloeitijd. De oude families trokken weg en de borgen werden gesloopt. Slechts een stuk of twaalf ontsnapten hieraan, zoals de Menkemaborg, Verhildersum en Fraeylemaborg.
Het Groninger Museum heeft van deze borgen niet alleen afbeeldingen maar ook talloze bouwfragmenten, portretten, zilverwerk en andere kunstvoorwerpen die de rijkdom van de borgbewoners aanschouwelijk maakt. Het verhaal van de borgen wordt aan de hand van afbeeldingen van deze voorwerpen verteld.
Dr. Egge Knol is conservator archeologie en geschiedenis van het Groninger Museum, Hij organiseerde in 2017 de tentoonstelling “Rijk in Groningen”.
De lezing zal plaatsvinden in Dorpshuis Zijlvesterhoek, Achterweg 1 te Onderdendam. Aanvang 20.00 uur. Leden hebben gratis toegang, niet leden betalen € 4,00.