Publiekscampagne Verkeer zomer 2020

De verkeersregelaars staan nu iedere dag in Onderdendam van 6 uur ‘s ochtends tot 8 uur ‘s avonds. Daarnaast zijn borden geplaatst en is een publiekscampagne gestart.

Wat we verder gaan doen is meerdere kleine sluisjes plaatsen op de Achterweg. Er wordt een sluis geplaatst waarbij er maar 1 auto gelijk langs kan. Dit wordt dan meerdere malen herhaald, zodat het tegemoetkomende verkeer meerdere stoppunten heeft.

De sluis wordt ingeleid met bebording en wordt voldoende reflecterend.
Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden om een extra 60 km borden te plaatsen vlak voor Onderdendam vanaf de kant van Bedum, een extra 30 km bord te plaatsen op de Stadsweg en een 30 km bord te verplaatsen van de Uiterdijk naar de Bedumerweg.

 

Met vriendelijke groet,

BAM Infra Regionaal Oost

 

Rixt de Jong

Omgevingsmanager

 

E: rixt@bureauschmidt.nl

T: 06 22954590

 

Mijn naam is Rixt de Jong en namens aannemer BAM Infra ben ik omgevingsmanager van het project Aanpak N361 fase 2 en herinrichting Sauwerd.

Vanaf 6 juli tot 16 augustus 2020 vinden werkzaamheden plaats aan de N361. Daarom wordt de N361 tussen Groningen en Winsum zes weken gestremd voor doorgaand en lokaal verkeer. Het lokaal verkeer richting Winsum wordt omgeleid over Onderdendam en we doen daarmee een beroep op uw dorp.

Om het verkeer door Onderdendam beter te kunnen reguleren, zetten we meer en gedurende een langere tijd verkeersregelaars in. Daarnaast zetten we meer verkeersborden neer die de 30 km zone benadrukken. Wij hopen met de maatregelen de hinder in Onderdendam tot een minimum te beperken.

Tijdens het project verloopt de communicatie via mij en ben ik aanspreekpunt voor bewoners, belanghebbenden en andere stakeholders, dus ook voor bewoners van Onderdendam. Voor vragen, klachten of opmerkingen kunt u daarom bij mij terecht. Ik ben bereikbaar op het telefoonnummer 06 – 22954590 of via de mail: rixt@bureauschmidt.nl.

Voor nu wens ik u alvast een fijne zomer toe!

Onderdendam, 29 Juni 2020

Wij ONDERDENDAMMERS doen een beroep op U,

Deze zomer, van 4 juli tot 16 augustus, is de Provinciale weg N361 tussen de Munnikeweg bij Sauwerd en de grens van Winsum geheel afgesloten voor verkeer in verband met het uitvoeren van werkzaamheden. Het verkeer wordt met aanwijzingsborden langs verschillende routes omgeleid. Eén van de routes gaat door ons dorp. Dit betekent veel extra verkeer door Onderdendam terwijl ons dorp al overbelast is met veel doorgaand verkeer. Wij maken ons zorgen over een zomer met nog meer onveilige verkeerssituaties, overlast van geluid, trillingen in de huizen en meer vervuilde lucht. Als bestuurder van een zware vrachtauto, grote trekker, bestelbus of personenauto bent u zich hiervan wellicht niet bewust , maar het lawaai en de trillingen zijn voor veel bewoners echt een aanslag op het woonplezier. Daarom doen wij een dringend beroep op u om bij het passeren van Onderdendam een kalm en veilig verkeersgedrag aan te houden. Hierbij gaat het dan met name om de volgende zaken: 

Breng ruim voor de dorpsgrens uw snelheid terug tot 30 km. Zo voorkomt u zware trillingen in de huizen bij het begin van het dorp 

Rijd kalm door Onderdendam en houdt u aan de maximum snelheid van 30 km.  In het hart van het dorp waar de wegen uit Winsum, Warffum en Middelstum samenkomen staan verkeersregelaars. Volg hun aanwijzingen op. 

Gebruik geen sluiproutes! U rijdt dan door smalle straten waar kinderen spelen. Gebruik dus niet de Achterweg van en naar Winsum en niet de Stadsweg van en naar Bedum. 

Geef verkeer van rechts voor, ook fietsers.

Wij rekenen op u.

Afiena Benthem, Menna Dijkema, Jan ’t Mannetje, Dethmer Jonkhoff, Evert Vos , Annemieke Neuteboom, Hans Stoelinga, Hanneke de Vries , Jannie Boer, Fam. Witsenboer, Fam. Stavast, Anneke Mekkes, Jan Mekkes, Bert Helmholt, Jacqueline Helmholt, Anka Hoven, Annemiek Wassenaar, Eelco Prak, Haike Damstra, Miranda Bonnema, Jan Dijkema, Harry de Jonge, Astrid Scheffer, Marja Verbree, Jelte Verbree, Kees Willemen, Siebe Zwerver, Inge Zwerver, Koos Cramer, Marjon Ruzius, Yvonne Veltman, Peter Knol, Henriëtte Kamminga, Anton Kamminga, Marion Bos, Jacobien Mansholt, Jan Henk Hazelaar, Jeannette Smit, Jan de Blécourt, Yfke Eijgelaar, Jeannette Boelens, Thomas , Adaja , Fokko Bolt, Erna Alexandra, Agnes Kolman, Joke Lutjeboer, Emmy Stuurwold, Imke Stuurwold, Wietse Blink, Annita Bats, Hanneke Biermasz, Rob Biermasz, Wim Joosten, Luit Sluiter, Jolanda Sluiter, Adriaan keizer, Marte Zwierstra, Chris Hazelhoff, Dennis Smeding, Aukje v.d. Beek, Bart Nuis, Willy v. Dis, Heerko v. Dis, Eltjo Venema, Herma Venema, Meine Bosma, Klaas Veltkamp, Petra Ross