Verkeerscommisie Onderdendam maakt bezwaar tegen megastal Tinallinge

Verkeerscommissie Onderdendam

Onderdendam, 18 juni 2020

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Het Hogeland

Geacht College,

Wij hebben ons geïnformeerd over de vergunningsaanvraag voor de enorme uitbreiding van het melkveebedrijf van de firma Verweij in Tinallinge. Wij hebben inmiddels kennis en ervaring genoeg om te kunnen beoordelen wat de invloed is van een dergelijk project op de verkeersdruk voor Onderdendam. Via De Vennenweg, de Abbeweersterweg en de N996 zullen meer zware en grote vrachtwagens heen en weer door ons dorp rijden.

De afgelopen jaren is stapsgewijs en sluipenderwijs de verkeersdruk, verkeersoverlast en de verkeersonveiligheid door verschillende factoren toegenomen. Eén van de factoren is de schaalvergroting bij bedrijven, zoals nu dreigt in Tinallinge. Andere factoren zijn het groter, breder en zwaarder worden van vrachtwagens en het wagenpark van loonbedrijven, grondbezit van boeren aan weerszijden van Onderdendam, toenemend GPS gestuurd zwaar vrachtverkeer wat via Onderdendam dwars door de regio rijdt, a sociaal verkeersgedrag door met te hoge snelheden het dorp in en uit te rijden; passanten uit andere dorpen die geen band met ons dorp hebben en zich onverantwoordelijk gedragen.

Onderdendam kan en wil geen extra verkeer meer door het dorp. De boosheid, de zorgen met name bij ouders met kinderen neemt toe. Iedere vrachtauto extra is er één teveel. De verkeersdrukte moet omlaag voor de leefbaarheid en de veiligheid!

Er zijn vast meerdere redenen om de vergunningsaanvraag zeer kritisch te bekijken. Deze reactie betreft alleen de gevolgen voor de verkeersdruk op Onderdendam. Alleen al om deze reden verzoeken wij u de vergunningsaanvraag af te wijzen.

Met vriendelijke groet,

Namens de Verkeerscommissie Onderdendam, Vereniging Dorpsbelangen Onderdendam,

Afiena Benthem