Werkgroep Buiten Spelen

09-11-2019

De speeltuin wordt erg mooi. Ook vanmorgen(zat 9 nov 2019) waren er weer harde werkers aanwezig om de speeltuin af te maken en weer zo te maken, dat kinderen er weer naar hartelust in kunnen spelen. Maar  als het weer straks weer beter wordt kunnen ook opa’s en oma’s fijn met hun kleinkinderen naar de speeltuin. Zittend in het zonnetje en genieten van hun spelende nageslacht. En dat kinderen wel eens wat smerig kunnen worden, tja ……….

 

27-12-2018

De firma Beukema heeft ook opdracht ontvangen voor werkzaamheden in het bos voor een buitenspeelplaats. Deze werkzaamheden zullen bestaan uit het verleggen van de brug aan het eind van het speelveld om ruimte te maken voor een speelpoel. Deze werkzaamheden zullen al in januari beginnen en mogelijk samenvallen met de werkzaamheden van Staatsbosbeheer die een groot aantal essen zal gaan rooien (zie verderop in dit Nijsjoagertje).

In het voorjaar zal dan ook een begin worden gemaakt met het ombouwen van de huidige speeltuintje tussen het waterschapshuis en de Van Rooijenstraat. Hierbij kan ook de hulp van u worden gebruikt! Wij willen in het kader van NLdoet op 15 en 16 maart een aantal werkzaamheden gezamenlijk uitvoeren. Dit betreft onder andere het planten van struiken en het maken van een pizzaoven! Dus als u wilt meehelpen meldt u dan bij Kees Willemen of mij of bij de nieuwe dorpsondersteuner! In een volgend Nijsjoagertje een echte oproep!