Werkgroep Ommetjes

Groen en ommetjes

Wat betreft de diverse groen projecten zijn gelukkig ook vorderingen te melden. Op het moment dat u dit Nijsjoagertje leest is de firma Beukema begonnen met de aanleg van een speelplek in het bos. Deze plek zal bestaan uit een waterpartij met flauwe oevers en boomstammen als bruggen. Wanneer Beukema hier klaar is zullen ze gaan beginnen met de veranderingen aan de speeltuin achter het Waterschapshuis. In overleg met de gemeente worden een aantal van de toestellen die verwijdert worden uit deze speeltuin, worden geplaatst bij het speeltuintje in de Beckeringhstraat.

Voor het ommetje naar de molen De Zilvermeeuw is door de gemeente Hogeland een omgevingsvergunning afgegeven. Deze ligt nog 6 weken ter visie, maaar daarna hopen we te kunnen starten met de uitvoering, als ook het Waterschap de vergunning heeft afgegeven. 

Hoogholtje Onderdendam 22-10-2018

Voor het ommetje naar het Gemaal De Deel lopen de gesprekken met de pachter van de grond nog steeds, maar vooruitlopend daarop zal wel met het waterschap worden gekeken naar de mogelijkheden van uitvoering van een natuurvriendelijke oever tussen het dorp en het gemaal.

Los van deze ommetjes is het Nutsdepartement Onderdendam bezig met de aankoop van het stuk grond waar de paarden van de familie Kauw op lopen. De familie Kauw heeft aangegeven dat echter niet het gehele perceel nodig is voor de paarden. Gezamenlijk zal gekeken worden of en zo ja, welke verdere invulling mogelijk is

Daarnaast is de werkgroep bezig met het ontwikkelen en vullen van de dorpsapp met wandelingen en informatie over panden en plekken. De vormgeving scan de app is gebeurd, de eerste wandeling is al ingevuld en het streven is om bij het begin van de zomer de app te kunnen presenteren. We denken dat het zowel voor toeristen als voor de inwoners van Onderdendam leuke en leerzame wandelingen worden.