Werkgroep Structuur

Vacature voor projectleider dorpsdemocratie

Dit jaar zijn er drie avonden georganiseerd voor alle vertegenwoordigers van verenigingen, stichtingen en clubs in Onderdendam. En dat zijn er nogal wat! Reden voor deze drie avonden was dat door de herindeling een dorp als dat van ons anoniemer wordt voor de gemeente Het Hogeland. Daar waar we in de gemeente Bedum één van de vier dorpskernen waren, zijn we nu een dorp binnen een gemeente met bijna vijftig anderen! Dat maakt dat de positionering van een individuele stichting of vereniging echt heel anders is als het gaat om subsidie of contact met de overheid. Daarnaast hebben we die drie avonden vooral gesproken over hoe we elkaar kunnen versterken, waar we behoefte aan hebben en hoe we de vrijwilligers die verbonden zijn aan de vereniging of stichting kunnen behouden en het aantal groter kunnen maken.
Op de laatste avond concludeerden we met elkaar dat het zinvol is ons als één organisatie te vertegenwoordigen naar de overheid in de ruimste zin van het woord. Zonder daarmee de individuele belangen van onze verenigingen en stichtingen in de weg te staan maar gewoon sterker te staan als collectief. Maar hoe vorm je zo’n collectief? Hoe voelt iedereen zich daarin vertegenwoordigd en hoe gaat zij om met die vertegenwoordiging als het dorp daarin verdeeld is? Vraagstukken die niet eenvoudig zijn! De aanwezige deelnemers kwamen tot de conclusie dat zo’n proces zeer zorgvuldig moet gebeuren. Uit de aanwezigen staken drie mensen de vinger op om dit vraagstuk voor te bereiden (Anka Hoven, Dethmer Jonkhoff en Bob Assenberg). Deze “werkgroep structuur” heeft een subsidie aangevraagd en gekregen om dit proces zorgvuldig te laten begeleiden waardoor alle partijen én alle belangen in het dorp gehoord en samengebracht worden. Voor die rol is er nu een vacature opgesteld die dit weekeinde wordt uitgezet via een aantal media die daartoe geschikt zijn. De beschrijving van deze vacature vind je als bijlage onder dit bericht. Je kunt daarin ook lezen dat in december met belangstellenden gesprekken worden gevoerd en dat we dus begin januari je op de hoogte stellen van het resultaat van deze gesprekken.

Afgelopen donderdag is op uitnodiging van GO! de commissaris van de Koning, René Paas, in Onderdendam geweest om te praten over bewonersparticipatie maar bovenal over actuele problemen waar verenigingen of stichtingen mee te maken hebben. Mede op zijn verzoek is gekozen om de actualiteit voor de komende jaren van een aantal verenigingen onder het voetlicht te brengen zoals de asbestsanering van het Dorpshuis, de technische installatieproblemen van SVO, de totstandkoming van het centrum voor Amsterdamse School architectuur en de steigerproblematiek door toedoen van de inklinking van de grond van de jachthaven. Vanuit die invalshoeken is gekeken naar oplossingen en welke steun de overheid daarin kan betekenen. Naast Rene Paas en zijn adviseur waren vanuit de gemeente Het Hogeland wethouder Kristel Rutgers en dorpscoördinator Jolanda Dijkhuis aanwezig. Het was een avond zonder toezeggingen maar met veel inspiratie over hoe ons dorp zich kan vertegenwoordigen en verhouden tot de lokale overheid en de provinciale overheid.

Namens de werkgroep structuur, Bob Assenberg

Profiel projectpersoon ODD (even aanklikken)