Werkgroep Verkeer

Hoe beperken we de overlast van het extra verkeer door ons dorp tijdens de wegafsluiting van de provinciale weg bij Sauwerd zomer 2020?!

In opdracht van de Provincie wordt de weg tussen Stad en Winsum vernieuwd. De werkzaamheden zijn verspreid over drie zomers parallel aan de schoolvakanties van zes weken. Tijdens de uitvoering wordt de weg geheel afgesloten. Het verkeer wordt over verschillende routes omgeleid. In de voorbije zomer was de uitvoering van de eerste fase bij Adorp en werd ons toch al zwaar belaste dorp geconfronteerd met zeer veel extra verkeer.
Maandag 28 oktober spraken wij ( Menna Dijkema, Afiena Benthem, Jan t Mannetje) als verkeerswerkgroep Onderdendam met twee ambtenaren van de Provincie en een vertegenwoordiger van de aannemer die het werk bij Adorp heeft uitgevoerd. De aannemer was ook verantwoordelijk voor het plaatsen van de omleidingsborden.
Ons doel van het gesprek was , om terugkijkend op de ervaringen van dit jaar, de Provincie te overtuigen van verdere maatregelen om de overlast voor Onderdendam zoveel als mogelijk te beperken. Wij verwachten dat de afsluiting bij Sauwerd een grotere stroom dan dit jaar aan extra verkeer zal veroorzaken.
Wij hebben als eerste met nadruk gevraagd of een gehele afsluiting van de weg niet voorkomen kan worden door eerst één helft van de weg aan te pakken en daarna de andere helft. Het antwoord was dat dit in de dorpskern van Adorp niet mogelijk was en ook in de dorpskern van Sauwerd niet mogelijk is. De totale breedte van weg, fiets en voetpad is te smal voor een gesplitste uitvoering . Er is te weinig ruimte voor een veilig werken voor de wegwerkers en ook onvoldoende voor de veiligheid van het passerende verkeer. De toelichting overtuigde ons.
Vervolgens hebben wij de volgende voorstellen gedaan en toegelicht . Ook de vertegenwoordiger van de aannemer deed goede suggesties. In willekeurige volgorde:
= verkeersregelaars, ook in het weekend en van 6 tot 20 uur
= in de berichtgeving in de regionale kranten ook een publiekscampagne voor langzaam rijden door Onderdendam. “U bent gast in het dorp”.
= ruim voor het inrijden van het dorp de snelheid afremmen door het plaatsen van tijdelijke wegversmallingen
= op de strategische plekken voor de omleidingsborden speciale matrix borden plaatsen, waarop bijvoorbeeld informatie voor vrachtwagens om Onderdendam te mijden en voor actuele informatie . Ook bewoners van Onderdendam betrekken bij het kiezen van de plaatsen van de borden.
= extra aandacht voor het voorkomen van extra sluipverkeer over Stadsweg en Achterweg.
= publieksactie om OV gebruik te stimuleren , OV gratis of met flinke korting. Niet alleen voor de bus maar ook voor de trein vanaf Winsum naar Stad.
Wij vroegen ook om extra aandacht van de Politie voor het handhaven van de 30 km. Maar de Provincie is geen opdrachtgever van de Politie. Hier zullen we zelf actie moeten ondernemen via de Gemeente Hogeland.

Er is afgesproken dat wij van de Provincie binnen afzienbare tijd een antwoord krijgen op onze voorstellen.
Afiena Benthem, Menna Dijkema , Jan ‘t Mannetje