Lidmaatschap aanmeldformulier VDO

28 maart 2022

Er wordt hard gewerkt aan de dorpsdemocratie in Onderdendam. Met een groep bewoners zetten we ons in om de Vereniging Dorpsberaad Onderdendam (VDO) weer nieuw leven in te blazen. We vinden het belangrijk dat we als dorp een vereniging hebben die zich inzet voor de belangen van de inwoners van Onderdendam. Een vereniging waarin iedereen uit Onderdendam kan meepraten en meebeslissen. Binnenkort willen we via een algemene ledenvergadering de doorstart concreet maken. Graag willen we jullie vragen om weer lid te worden van het VDO. In het verleden was een groot deel van Onderdendam lid en we hopen dit nu weer te bereiken.

Om je aan te melden als lid willen je vragen om dit formulier in te vullen. Ingevulde formulieren kunnen worden ingeleverd in de daarvoor bestemde bus in het dorpshuis of in de brievenbus van Uiterdijk 3. Dit aanmeldformulier kunt u ook digitaal toesturen door het te mailen naar dorpsberaadonderdendam@gmail.com