Nieuws van de Verkeerscommissie:

29 december 2022

Zoals u eerder in het Nijsjoagertje hebt kunnen lezen is het Manifest voor de politieke partijen verstuurd. 
Zowel de gemeente als de provincie zijn druk met het voorbereiden van snelheidsbeperkende maatregelingen. De gemeente  heeft telslangen geplaatst  op de plaatsen waar in eerste plaats betonblokken zullen worden geplaatst. 

De betonblokken zijn tijdelijk gedurende de pilot. Later worden ze vervangen voor bloembakken.
De afsluiting voor vrachtverkeer van de Zijlvesterbrug is sowieso met een maand vertraagd, we houden de vinger aan de pols. 
De voorbereidingen voor verkeersremmende maatregelingen op de provinciale wegen loopt. Er wordt  op dit moment  contact  gezocht met de betrokken  omwonenden.
Tot slot willen we nog het mobiliteitsprogramma van de gemeente het Hogeland onder de aandacht  brengen. Dit document is dinsdag 21 februari vastgesteld door het College, en zal gedurende 6 weken ter inzage  liggen. 

Afiena Benthem, Menna Dijkema, Marika Derickx, Meine Bosma en Ton Modderman Waarschijnlijk  hebt u allen een brief van de provincie  gehad. Zo niet hierbij  een korte toelichting. Donderdag  19 januari  is er een bijeenkomst  in het dorpshuis  om 19.30.  Op deze bijeenkomst  wordt het verkeersonderzoek  welke is uitgevoerd  in het dorp  in maart 2022 toegelicht. Het rapport  is al te lezen op de site Onderdendam .com
Naast het rapport  zullen  er ook voorstellen  worden  gepresenteerd  over snelheids beperkende maatregelen op de wegen van het dorp. 
We hopen  op een constructieve  bijeenkomst. 

De verkeerscommissie 
Meine Bosma, Menna  Dijkema,  Ton Modderman,  Marika  Derickx  en Afiena  Benthem