Tientallen inwoners delen ervaringen over verkeersmaatregelen

19 januari 2024

In november konden inwoners van Onderdendam laten weten hoe zij de tijdelijke wegversmallingen en het vrachtwagenverbod op de Zijlvesterbrug ervaren. Uit de zestig reacties spreekt een grote zorg over het drukke verkeer in Onderdendam, de hoge snelheden en agressief rijgedrag. Dit alles leidt volgens meerdere inwoners tot aantasting van hun woongenot, (angst voor) gevaarlijke situaties en schade aan onder meer straatmeubilair.

Averechtse werking

De meeste deelnemers aan de tussenevaluatie vinden de tijdelijke wegversmallingen averechts werken. Ze zien automobilisten vaker extra gas geven om de versmalling als eerste te kunnen passeren. Ook staat het verkeer er regelmatig vast. Sommige inwoners vinden de versmallingen wél werken.

 

Handhaven vrachtwagenverbod

Meer waardering is er voor het vrachtwagenverbod op de Zijlvesterbrug. De laatste maanden neemt het effect echter af, doordat vrachtwagenchauffeurs het verbod regelmatig negeren. Veel inwoners roepen op tot handhaving van het vrachtwagenverbod en de maximumsnelheid. Bijvoorbeeld door plaatsing van camera’s bij de brug en de Bedumerweg.

 

Structurele oplossing

De wegversmallingen en het vrachtwagenverbod worden niet als een structurele oplossing gezien. Veel inwoners pleiten voor een meer rigoureuze aanpak, zoals de aanleg van een rondweg om Onderdendam. Verder bleek een minderheid voorstander van een landbouwsluis op de Trekweg. Andere ideeën zijn bijvoorbeeld het afsluiten van de Lageweg in Bedum voor autoverkeer (behalve bestemmingsverkeer) en het realiseren van veilige oversteekplaatsen.

 

Daling vrachtverkeer op provinciale wegen

Na het instellen van het vrachtwagenverbod daalde het zware verkeer op de Bedumerweg met 20 tot 25 procent. Dit blijkt uit verkeerstellingen door de provincie. Na de zomervakantie hield dit effect grotendeels op door stremming van de N361. In november lijkt de daling van het aantal zware vrachtauto’s zich te stabiliseren rond de 25 procent. Op de Winsumerweg en de Middelstumerweg is de daling van het zware vrachtverkeer minder goed zichtbaar. In de tweede helft van juni en juli daalde het zwaar verkeer met ongeveer 20 procent. In de maanden daarna schommelt het wat.

 

Lichte daling snelheid

De snelheden op de provinciale wegen zijn licht gedaald door de tijdelijke wegversmallingen. Op de Winsumerweg en Middelstumerweg rijdt het autoverkeer, afhankelijk van de richting 0,5 tot 4 km/uur langzamer. Op de Bedumerweg is dit, afhankelijk van de richting, 0 tot 3,5 km/uur langzamer.

 

Verkeerstellingen Achterweg en Stadsweg

Op de Achterweg reed in november 2023 tien procent minder autoverkeer dan in februari 2022. Gemiddeld zo’n 100 weggebruikers per dag. Het autoverkeer op de Achterweg reed in november wel een stuk sneller dan bij eerdere metingen.

Op de Stadsweg is een lichte stijging van het aantal auto’s (20 tot 30 meer per dag). De auto’s rijden iets minder hard door de wegversmallingen, maar veel maakt het niet uit. Opvallend is op beide gemeentelijke wegen het aantal fietsers flink gedaald is. Waarschijnlijk vanwege het natte weer in november.

 

Gesprek met verkeerscommissie

Op 30 november is de tussenevaluatie besproken met de verkeerscommissie Onderdendam. Net als de gemeente en provincie waren ze onder de indruk van de hoeveelheid reacties en herkennen ze de zorgen en frustratie over de verkeerssituatie. Vanwege het licht positieve effect op de snelheid laten de gemeente en provincie e wegversmallingen voorlopig staan. De provincie hoopt BOA’s of weginspecteurs te kunnen inzetten voor handhaving van het vrachtwagenverbod.

 

Gedane suggesties

Naast alle binnengekomen suggesties opperde de verkeerscommissie om een verkeers-smiley en waarschuwingsborden roulerend door het dorp te plaatsen . Een ander idee is om de spoorwegovergang in het verlengde van de Stadsweg alleen voor fietsen begaanbaar te maken. De gemeente had al plannen om dit te onderzoeken. De verkeerscommissie ziet echter, net als vele dorpsgenoten, het meeste in structurele maatregelen. De gemeenteraad van het Hogeland heeft in november een motie aangenomen over de verkeerssituatie Onderdendam. Het college is gevraagd om het gesprek met de provincie actief voor te zetten en samen te zoeken naar concrete, duurzame verkeersoplossingen voor Onderdendam.

 

Vervolg

In mei/juni volgt de eindevaluatie van de wegversmallingen en het vrachtwagenverbod. Dit gebeurt in de vorm van verkeerstellingen. In de zomer volgt besluitvorming door de provincie en gemeente.

 

Nieuwe omgevingsmanager provincie

De provincie heeft een nieuwe contactpersoon voor de verkeersmaatregelen in Onderdendam. Omgevingsmanager Leonie Venema is bereikbaar via 06 – 31 11 189 18 en l.venema@provinciegroningen.nl.