De Vereniging Volksvermaken Onderdendam (ook wel bekend als het VVO) werd rond 1969 opgericht als informele vereniging in verband met een te organiseren kermis in het dorp. In de jaren daarna is de vereniging gegroeid en heeft zij altijd verschillende activiteiten georganiseerd. In 1995 zijn de statuten van de vereniging officieel vastgelegd bij de notaris, waarmee de vereniging een formeel karakter kreeg.
Als VVO willen wij ons inzetten voor het organiseren van activiteiten voor zowel jong als oud. Dit doen wij in de eerste plaats voor Onderdendam, maar waar mogelijk ook voor de omliggende (voormalige) dorpen en buurtschappen. Met het organiseren van deze activiteiten willen wij bijdragen aan de leefbaarheid en sociale cohesie in Onderdendam. Dit doen wij bijvoorbeeld door de kinderen uit het dorp weer in contact te brengen met elkaar tijdens de activiteiten, nu er geen school meer in het dorp is als verbindende factor.
Wil je ons helpen om activiteiten te organiseren? Word dan lid!
Om je aan te melden als lid, vragen we je om het inschrijfformulier volledig in te vullen. Vergeet ook niet om onze privacyverklaring te lezen, zodat je weet waar we jouw gegevens voor gebruiken. Ingevulde, ondertekende formulieren kunnen gemaild worden naar volksvermakenonderdendam@gmail.com of op Mr. van Royenstraat 11 te Onderdendam door de brievenbus gegooid worden.
Wil je ons contacteren? Dat kan via volksvermakenonderdendam@gmail.com
We zijn ook te vinden op Facebook. Volg ons hier vooral als je op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten!